Heucherella 'Goldstrike'

Leaf colour : yellow green
Flower colour : white
Foliage spreight : 38cm
Foliage height : 20cm
Flower height : 45cm
Exposure : Partial Shade / Shade
Patent : PP17634 EU20555

« Previous