Heucherella 'Kimono'

Leaf colour : silver green
Flower colour : white
Bloom time : 6-7
Foliage spreight : 75cm
Foliage height : 30cm
Flower height : 50cm
Exposure : Partial Shade
Patent : PP12154 EU13668

« Previous